Stanowisko PKN Orlen ws. wycofania aplikacji JustDrive ze swoich stacji

Jako pierwszy, swoje stanowisko na temat wycofania usługi aplikacji JustDrive na stacjach Orlen, wydała firma TMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o.. Cłą winę zrzuca oczywiście na PKN Orlen oraz nie ma nic sobie do zarzucenia. Informuje też, że o wycofaniu, zostali poinformowani na 15 minut przed odcięciem dostępu. Od ponad dwóch tygodni trwa przepychanka pomiędzy obiema stronami i dopiero dziś mamy oficjalne komunikaty.

Oto oświadczenie PKN Orlen w sprawie wycofania aplikacji JustDrive: W związku z niewywiązaniem się przez firmę ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. (Just Drive), z postanowień umownych, PKN ORLEN podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy o współpracy. Głównym powodem zakończenia współpracy była sytuacja, w której udostępniony klientom przez spółkę ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. model funkcjonowania produktu był inny od uzgodnionego pomiędzy stronami. Pragniemy przy tym podkreślić, że PKN ORLEN, w każdym momencie współpracy z ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o., działał i nadal działa zgodnie z postanowieniami umownymi i obowiązującymi przepisami prawa, a także dobrymi praktykami rynkowymi. Informujemy również, że już od dnia udostępnienia aplikacji klientom, tj. 01.02.2018 r. PKN ORLEN podjął rozmowy z firmą ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. aby wypracować takie Orlen wypowiada umowę aplikacji JustDrive, naruszając warunki współpracy!" style="text-decoration: underline">warunki współpracy, które pozwoliłyby na funkcjonowanie aplikacji Just Drive zgodnie z deklarowanym przez tą firmę i uzgodnionym z PKN ORLEN scenariuszem biznesowym. Wszystkie podjęte próby znalezienia porozumienia okazały się nieskuteczne. W związku z powyższym PKN ORLEN podjął decyzję o wstrzymaniu dalszych rozmów. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że PKN ORLEN, myśląc o budowie wartości, niezależnie od perspektywy biznesowej, aktywnie angażuje się w innowacyjne projekty i wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Stąd bieżąca współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi w zakresie badań i rozwoju, a także wdrażanie innowacyjnych pomysłów realizowanych przez polskie firmy. Nie ma jednak miejsca w Koncernie na współpracę z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie przestrzegają zobowiązań umownych i zasad etyki biznesowej.

Osobiście uważam, że jest to niezrozumiałe i tak naprawdę zupełnie niczego nie wyjaśnia. Nie podano żadnych szczegółów, ani konkretnych powodów zerwania umowy. Obie strony zarzucają sobie niedotrzymanie warunków współpracy i wygląda to na typowe odbijanie piłeczki. Raczej nie mamy co liczyć na powrót JustDrive w najbliższym czasie, a na pewno nie w przypadku stacji Orlen. Nie wiadomo, czy inne sieci stacji benzynowych będą chciały w ogóle podjąć współpracę, ale szanse są na to nikłe.

Poczekajmy na dalszy rozwój wydarzeń, bo sprawa jak na razie wydaje się tajemnicza i na dobrą sprawę nie dowiedzieliśmy się niczego od żadnej ze stron tego konfliktu.

Pozostałe artykuły odnośnie sporu na linii PKN Orlen – JustDrive: Orlen wypowiada umowę aplikacji JustDrive, naruszając warunki współpracy! Orlen obawia się spadku sprzedaży i wycofuje płatności aplikacją? Na stacjach Orlen nie zapłacisz zapłacisz aplikacją JustDrive przez awarię systemu informatycznego" style="text-decoration: underline">aplikacją JustDrive przez awarię systemu informatycznego Płatność aplikacją za paliwo przy dystrybutorze

Artykuł został zobaczony od 18.06.2022 już 329 razy.